+420 532 121 101

Poskytované služby

Hlídací služba

Hlídání areálu zajišťujeme nejen nepřetržitou hlídací službou, ale areál Slatina je také monitorován digitálními kamerami s uložením záznamu. Stanoviště hlídací služby je v budově A u vjezdu do areálu. V místě hlídací služby je umístěna i ústředna EPS a ohlašovna požáru. Nově budované objekty jsou napojeny na pult centrální ochrany HZS JmK.

hlídací služby  

Parkovací místa včetně údržby

Areál v současné době nabízí cca 720 parkovacích míst, což odpovídá jednomu parkovacímu místu na 25 m2 pronajaté kancelářské plochy. Cena parkovacích míst je zahrnuta v ceně pronajímaného prostoru. Pro každý nově postavený objekty se počítá s vybudováním nových parkovacích míst v poměru 1 parkovací místo na cca 20 m2 pronajímatelné kancelářské plochy.

  

Jídelna v areálu

V budově A je umístěna nová moderní jídelna, která vydává nejen tradiční českou kuchyni, ale zahraniční speciality. Nedílnou součástí nabídky jsou také snídaně, čerstvá studená kuchyně, salátový bar, nealkoholické nápoje, výborná italská káva La Borsa i něco sladkého k zakousnutí. Aktuální nabídku jídelny naleznete na www.pauzza.cz.

 

Údržba zeleně

Společnost AREAL SLATINA se stará o co nejkvalitnější prostředí pro své nájemce. Jednou z nejdůležitějších oblastí pro zpříjemnění pracovního prostředí a jeho okolí je výsadba stromů a zřizování zelených ploch. Samozřejmostí je pak i jejich vhodná údržba.

  

Venkovní značení

V areálu je instalován přehledný informační systém – tabule u vjezdu, označení budov, informační systém budov.

 

Mobiliář

Pro zvýšení kvality služeb a čistoty vybavujeme areál venkovním mobiliářem.

 

MHD

Pře areálem jsou čtyři zastávky autobusových linek MHD č. 73, 75, 77, 78 a zastávka trolejbusu č.31 (5 min.). Podrobné informace o trasách linek naleznete na www.dpmb.cz/?seo=jizdni-rady-linkove.

 

Bankomat

V areálu na budově B je umístěn volně přístupný bankomat Komerční banky.

 

Osvětlení areálu včetně údržby

Celý areál je v nočních hodinách osvětlen veřejným osvětlením.

 

Kamerový systém

V areálu je rozmístěno více než 80 venkovních a vnitřních kamer zvyšující bezpečnost pronajímaných prostor a venkovních ploch.

 

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí plně hradí pronajímatel společnost AREAL SLATINA.

Revize, prohlídky

Veškeré zařízení instalované pronajímatelem podléhající pravidelným revizím a prohlídkám je kontrolováno a revidováno na náklady pronajímatele.

Dodávka energií – voda, kanalizace, plyn, elektrická energie, telefon, data

AREAL SLATINA zajišťuje plné připojení požadovaných médií nájemcem. Všechny pronajímané objekty v areálu jsou napojeny na vnitroareálové rozvody médií a ty jsou měřeny pro každou budovu samostatně.

Zpět nahoru